...)>)@'''>

sepr.online

projekt

kolaboracyjny



Twórczość zdalna - minialbum z muzyką na bazie biblioteki Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia



Projekt ma na celu umożliwienie otwartej i zdalnej współpracy pomiędzy twórcami przy wykorzystaniu najnowszych narzędzi internetowych i oprogramowania oraz popularyzację dorobku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia poprzez wykorzystanie udostępnionej przez Instytut Adama Mickiewicza oraz firmę Ableton biblioteki sampli.


Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kultura w sieci